• Aktiviteter

    Höstprogrammet 2020.
Anteckna nedanstående i Din almanacka
OBS!  Kamratträffarna på tisdagar är inställda på grund av Coronan

På grund av rådande omständigheter med Coronaviruset kan vi inte planera för hösten
Alla ordinarie aktiviteter är inställda
Vårt 75-årsjubileum är framflyttat till 2021 – information om detta kommer.


Tisdagarna 3 november och 10 november, kl 10.00-15.00
Den enda fasta programpunkten är vår tidning som utkommer som planerat. Tidningen finns för avhämtning i klubbhuset tisdagen den 3 november och tisdagen den 10 november kl 10.00-15.00

Försäljningen av tidningen på Frölunda Torg är ytterst osäker, då ledningen för Frölunda Torg och även vi följer myndigheternas regler.