VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
 
År 2015 var vårt sjuttionde verksamhetsår. Vid årets slut var vi 407 medlemmar. Under året har 15 medlemmar vunnit inträde samt 13 medlemmar till vår sorg avlidit. Merparten av våra nya medlemmar har till vår glädje tillkommit via vår förenings hemsida på Internet.
 
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 13 st protokollförda möten samt 2 st planeringsmöten där vi gjort utskick av vårt höst- och vårprogram samt utskick av vår föreningstidning hem till medlemmarna.
 
Mötesverksamheten under 2015
 
Januarimötet
Den 20:e januari besökte vi Sjöfartsmuseèts ut-ställning ”Hej Fisk”. Flera medlemmar hade mött upp och vi fick en trevlig guidning med information angående utställningen
 
Årsmötet i Mars
Den 5:e mars hade vi vårt Årsmöte på GFF-gården. 
Många medlemmar hade kommit och fick ta del av de sedvanliga årsmötesförhandlingarna.
 
Maj Månad/70–årsjubileum/Gökotta/Grilldag
Den 9:e Maj firade vi vårt 70-års jubileum i
Musikens Hus, Djurgårdsgatan-Karl Johansgatan. 
82 deltagare hade infunnit sej och det var verkligen en trevlig fest som föreningens ”nöjeskommittè”hade arrangerat med god mat, underhållning och diverse sångliga uppträdanden.
Vår ordförande utdelade föreningens olika förtjänsttecken till förtjänta medlemmar och kvällen avslutades med dans och ”levande” musik,
 
Den 14: maj, firade vi traditionsenligt Gökotta i Reservatet kl 08.00. Sonorakören var på plats tillsammans med de sedvanliga vårsångerna och vårt Spelmanslag underhöll oss med ”glada” vårlåtar”. 
 
Den 30:e maj, hade vi Grilldag med anhöriga i GFF-gården kl 13.00. Bröderna Rolf och Stig Axelsson grillade korv i stort antal till alla som hade kommit och vårt spelmanslag under-höll oss.
 
September/Reservatets Dag och Årets Bussresa
Den 6:e september firade vi Reservatets dag. Solen lyste från en blå himmel och många besökare kom.
Det var öppet hus i alla föreningshus och våra Masthuggsflickor sålde kaffe med tillbehör i stora mängder. Spelmanslaget och trubadur ”Leffe” underhöll oss och besökare som i stora mängder besökte vårt Hem-och Arbetslivs-museum för att få en guidning om det Gamla Masthuggets Historia.
 
Den 19:e september var det dags för årets bussresa som gick till Limmared. Resan gick via Kungsbacka och Varberg till Tvååker där vi
besökte Lena Peterson på Målerigården, Lena har kallats ”vår tids Jenny Nyström”. Efter förmiddagskaffe med fralla fanns det möjlighet att handla av hennes produkter, Därefter var det dags för vidare färd till Limmared där vi besökte ett helt nytt utflyktsmål= Glasets Hus vid Limmareds Värdshus.
En trevlig och intressant resa tyckte de flesta av oss som sedan äntrade vi bussen för hemresan till Göteborg
 
Oktobermötet
Den 13 oktober hade vi medlemsmöte i GFF:s klubbstuga Spelmanslaget underhöll oss och Stig ”Julle” Johansson kåserade om sitt liv som handbollstränare-och spelare och visade i samband med detta filmbilder om hur det kan gå till under en match i Grekland.
 
November
I november närmaste bestämt den 10;e hade vi det årliga medlems/tidningsmötet i GFF:s klubbstuga. Årets föreningstidning fanns tillgänglig och Spelmanslaget underhöll oss. Styrelsen informerade om vårt arbete med att få nya medlemmar till vår förening.
Den 27:e  november samt den 5/12 och 12/12 sålde vi vår föreningstidning utanför f d David Bagares butik på Frölunda Torg.
 
December/Luciafest och Jul i Reservatet
Den 5 december firade vi Jul i Reservatet. Många besökare hade kommit och fick ta del av Spelmanslagets ”Jul-underhållning” samt våra Gamla Masthuggsflickors servering av kaffe, pepparkakor, glögg och godis. Alla
föreningshus i Reservatet var öppna för visning. 
 
Tisdagsträffarna
Träffarna i föreningshuset på tisdagarna är mycket uppskattade och samlar mycket medlemmar speciellt när ”Klecken” serverar ärtsoppa med korv, som Kent Preatorius jämt bistår med. ”Klecken” och Stig Sandelin är föreningens briljanta vitsberättare och bägge bidrar flitigt–regelbundet-med vitsar i mängder på dessa träffar. 
 
Stadsdelsträffarna
Två gånger om året träffas vi och diskuterar gemensamma angelägenheter d.v.s. medlems-antal. verksamhet, ekonomi etc. för att se och höra om vi kan som respektive föreningar ta lärdom och erfarenhet av varandra. 
 
Guidade Turer i Vårt Hem- och Arbetslivsmuseum
Regelbundet guidar vi grupper av besökande i Gatenhielmska Reservatet och Vårt Hem–och Arbetslivsmuseum främst från PRO-och SPF-föreningar i vårt närområde. 
 
Gatenhielmska Kulturminnesföreningen
Föreningen är ett samarbetsorgan för de olika föreningarna i Gatenhielmska
Reservatet d.v.s. Vi från Vega, Gamla
Majgrabbar-och töser, Gamla Masthuggs-pojkar-och flickor, samt Gamla Majpojkar med Bertil Johansson, och Pether Ribberfors som representant för Gatenhielmska Huset.
Vi träffas gemensamt ett antal gånger under året och ordnar/arrangerar, tillsammans evenemangen: Reservatets Dag samt Jul i Reservatet.
 
Vår årliga Föreningstidning
Tidningsgruppen består av; Olle Börve, Kurt Axberg, Lars Alfredsson, Roger Nilsfelt, Mats Gjertsson och Owe Persson. Varje år jobbar dom målmedvetet med att producera en bra och läsvärd tidning. Därutöver ordnar dom med annonsförsäljning och försäljning av tidningen till bostads- och hyresgästföreningar samt affärer . Tidningen ger att bra konomiskt tillskott varje år till vår föreningsgrupp, mycket tack vare allt arbete gruppen lägger ned på detta.  
 
Arkivet= Arkiv och Bildgruppen
Arkiv-och bildgruppen består, av: Kent Peterson, Lars Bogren Owe Persson, Lennart Ståhlgren, Kurt Eliasson och Kent Uddén. De fortsätter planenligt med att scanna in bilder från vårt arkiv. Därutöver iordningställer gruppen de bildskärmar med bilder som vi årligen har på vår fotoutställning på Frölunda Torg.
 
Spelmanslaget
Vårt Spelmanslag som håller musiken igång på våra medlemsmöten och övriga träffar där dom spelar och sjunger dom ”låtar” som vi gillar. Dom bidrar i allra högsta grad till att höja stämningen på våra träffar för vilket Styrelsen ber att få framföra ett varmt tack för.  
 
Styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen under 2015 och önskar densamma fortsättningsvis lycka till.

Göteborg i Mars 2015 
 

Leif Lind                Kent Björk                             
Ordförande           Kassör och Vice sekreterare    
   
Kent Peterson        Rolf Simonsson 
Vice Ordförande     Sekreterare


Lars Bogren           Kurt Eliasson
Ledamot                 Ledamot          
               
                                            
Sven-Åke Granqvist-Håkanstam
Ledamot