Styrelsen

Ordförande

Leif Lind


E-postleif.lind@masthuggspojkarna.se

Är medlem i föreningen sedan 1983

Kassör och vice sekreterare

Kent Björk


E-post  - kent.bjork@masthuggspojkarna.se

Är medlem i föreningen sedan 1988

Sekreterare

Lars-Olof Bogren


E-post info@masthuggspojkarna.se

Kom med i föreningen 2012 och är aktiv inom arkivgruppen

Vice ordförande

Vakant


E-postinfo@masthuggspojkarna.se

Ledamot

Claes-Göran Olsson


 

Blev medlem i föreningen 1993 och är aktiv inom tidningskommittén

Ledamot

Sven-Åke Granqvist-Håkanstam


E-post - info@masthuggspojkarna.se
Sven-Åke kallas också för "Slaktar´ns pôjk" och är medlem i

föreningen sedan 2000

Ledamot
Dennis Börjesson


E-postinfo@masthuggspojkarna.se 

Är medlem i föreningen sedan1983.

Lokalansvarig och arkivarie

Kent Uddén


E-post info@masthuggspojkarna.se

Gick med i föreningen 1999 och är aktiv i  arkiveringsgruppen

Kontakta styrelsen