Styrelsen

Ordförande

Leif Lind


E-postleif.lind@masthuggspojkarna.se

Är medlem i föreningen sedan 1983

Vice ordförande

Claes-Göran Olsson


E-post info@masthuggspojkarna.se

Blev medlem i föreningen 1993 och är aktiv inom tidningskommittén

Kassör och vice sekreterare

Kent Björk


E-post  - kent.bjork@masthuggspojkarna.se

Är medlem i föreningen sedan 1988

Sekreterare

Lars-Olof Bogren


E-post info@masthuggspojkarna.se

Kom med i föreningen 2012 och är aktiv inom arkivgruppen

Ledamot
Dennis Börjesson


E-postinfo@masthuggspojkarna.se 

Är medlem i föreningen sedan1983.

Kontakta styrelsen