• Aktiviteter

    Vårprogrammet 2019.
Anteckna nedanstående i Din almanacka
OBS!  Tisdagar är lokalen öppen kl. 11.00 -13.00 för kamratträffar
7-8-9 januari
Fotoutställning på Frölunda Torg
mellan kl. 12.00 och 16.00

Tisdagen 5 februari
Medlemsmöte GFF Klubbstuga kl. 11.00
Spelmanslaget underhåller

Tisdagen 5 mars
Årsmöte i GFF-gården kl. 11.00
Spelmanslaget underhåller

Anmälan senast 15 april
Fredagen 26 april

Trivselkväll med anhöriga, i föreningshuset
Vårtallrik inkl. 1 glas öl/vin/vatten
Pris 100 kr /person

Torsdagen 30 maj
Gökotta i Reservatet kl. 08.00
Sonorakören och Spelmanslaget underhåller

Sista anmälningsdag den 20 maj
Lördagen 25 maj
Grilldag med anhöriga i föreningshuset kl 13.00
Spelmanslaget underhåller
Pris 20 kr.

Tisdagsträffarna startar 8 januari kl. 11.00
Exp. och Muséet är öppna lördagar kl. 11.00 - 13.00. (Start19 jan)
Gå in på vår hemsida www.masthuggspojkarna.se
Vårt plusgironummer är 24 05 70 – 2. O.B.S. medlemsavgiften är 200: - Glöm inte att skriva
avsändare.
Vi hoppas att Du kommer på våra träffar.