• Aktiviteter

    Vårprogrammet 2018.
Anteckna nedanstående i Din almanacka
OBS!  Tisdagar är lokalen öppen kl. 11.00 -13.00 för kamratträffar

11-12-13 januari
Fotoutställning på Frölunda Torg
mellan kl. 12.00 – 16.00.
Spelmanslaget spelar alla dagarna kl. 12.00

6 februari
Vi besöker Elyseum, Västgötagatan 2, kl. 11.00. Elyseum visar: Energislagen el, gas och fjärrvärme. Hur det gick till när de första elkablarna drogs i Göteborg. En av de första ångmaskinerna som producerade el i Göteborg. En modell över det gamla gasverket. Om när fjärrvärmen kom till stan. Små interiörer från sekelskiftets gas- och fotogendominerade bostäder till 1970-talets helt elberoende hushåll. Och mycket, mycket mer...Ev. fikar vi på Café Idottsgården på Heden  efter besöket. Sista anmälningsdag 23 januari 2018.

6 mars
Årsmöte i GFF-gården kl. 11.00
Spelmanslaget underhåller.

20 april
Trivselkväll med anhöriga, i föreningshuset
Vår-tallrik inkl. 1 glas öl/vin/vatten.
Pris 100: -/person, anmälan senast 12 april.
Önskas andra drycker medtages detta av deltagarna.

10 maj
Gökotta i Reservatet kl. 08.00.
Sonorakören och Spelmanslaget underhåller.

2 juni (lördag)
Grilldag med anhöriga i GFF-gården kl. 13.00.
Spelmanslaget underhåller.
Sista anmälningsdag den 29 maj 2017.
Pris 20: -


Tisdagsträffarna startar 9 januari kl. 11.00
Exp. och Muséet är öppna lördagar kl. 11.00 - 13.00. (Start 20 januari 2018).
Gå in på vår hemsida www.masthuggspojkarna.se
Besök vårt arbetslivsmuseum i föreningshuset! (öppet enl. överenskommelse.)
Medlemsavgiften är 200:-/år
Vårt plusgironummer är 24 05 70 – 2. Glöm inte att skriva avsändare.
Vi hoppas att Du kommer på våra träffar.