• Aktiviteter

Vårprogrammet 2024

Vårprogrammet 2024
 
Eftersom det ännu är oklart hur länge vi kan behålla vår lokal har vi inte kunnat fastställa något program för våren. Vi har betalet hyran t.o.m mars, så tills vidare fortsätter tisdagsträffarna kl. 11.00 – 13.00 som vanligt med början den 9 januari.
 
Anteckna nedanstående i Din almanacka
OBS! Tisdagar från 9 januari är lokalen öppen kl. 11.00 – 13.00 för kamratträffar

 
Tisdagen 16 januari
Medlemsmöte 11.00
Medlemsmöte i klubbhuset Allmänna Vägen 8 kl. 11.00.

Tisdagen 5 mars
Årsmöte 11.00
Årsmöte i klubbhuset Allmänna Vägen 8 kl. 11.00.. Val m.m.

 
Tisdagsträffarna startar 9 januari kl. 11.00
Besök vårt arbetslivsmuseum i föreningshuset! (Öppet enl. överenskommelse.)

Gå in på vår hemsida www.masthuggspojkarna.se
Vårt plusgironummer är 24 05 70 – 2. OBS! medlemsavgiften för 2024 är 300:- Glöm inte att skriva avsändare.
Vi hoppas att Du kommer på våra träffar!