• Om oss

Om oss

Välkommen till Föreningen Gamla Masthuggspojkar

 

Den 3 maj 1945 samlades några äldre masthuggspojkar och bildade kamratföreningen Gamla Masthuggspojkar, föreningen har idag 436 medlemmar 1 januari 2012.

 

Föreningen har allt sedan dess verkat för att medlemmarna kunnat stärka sin sociala samhörighet med sin gemensamma stadsdels historiska kulturarv och sitt ursprung; d.v.s. sin uppväxt i arbetarstadsdelen Masthugget i Göteborg.(Föreningens stadgar §1).

 

Ett värdefullt arkiv av bilder och textmaterial har upprättats och ett Spelmanslag bildades 1957 som underhåller på olika håll både inom och utom staden.

 

Föreningen ger sedan 1947 varje år i november ut en egen tidning, där medlemmar och andra berättar minnen från förr och söker skapa debatt i aktuella Masthuggs- och hembygdsfrågor.

 

Varje vecka samlas ett antal medlemmar till en kamratträff i föreningshuset -den s.k. "Tisdagsträffen "- för att under gemytliga former umgås med varandra. Ibland vankas ärtsoppa på dessa träffar.

 

Till våra ordinarie medlemsmöten som hålls en gång per månad brukar vi bjuda in intressanta berättare eller underhållare.

 

Av utrymmesskäl äger dessa medlemsmöten rum i GFF:s klubbstuga vid Majvallen.

 

I föreningens års– och medlemsverksamhet ingår bl.a. en bussresa till en i förväg överenskommen destination, olika slags studiebesök, inbjudna föredragshållare, grillkväll, luciafest samt en årligen återkommande fotoutställning om Gamla Masthugget på Frölunda Torg, Göteborg.

 

Föreningstraditioner:

Publika och årliga i Gatenhielmska Kulturreservatet

 

Gökotta: En mångårig tradition, som varje år firas av föreningen, och dess medlemmar på Kristi Himmelsfärdsdag, då vi hälsar våren välkommen.

 

Reservatets dag: Är ett årligt evenemang som inträffar den första söndagen i september där Gamla Masthuggspojkar och Gamla Masthuggsflickor är medarrangörer och aktiva deltagare.

 

Jul i Reservatet: Firas av samtliga föreningar en av lördagarna i december (tidpunkt annonseras i pressen). Även i detta sammanhang är Gamla Masthuggspojkar och Gamla Masthuggsflickor medarrangörer och aktiva deltagare.