Föreningen, som är för män och fullständigt opolitisk, har till ändamål att bereda medlemmarna tillfälle att under värdiga former sammanträffa för utbyte av åsikter och erfarenheter om  Masthugget och dess kultur, samt i övrigt verka för ett gott kamratskap.

 

Vem kan bli medlem?

Varje man, som är född, uppvuxen, bott eller bor i Masthugget kan bli medlem. Medlemskap i föreningen kan beviljas från och med det år sökande fyller 35 år.

Vad kostar det?

Årsavgift
200:- samt en inträdesavgift på 75:-

Ansök om medlemskap